Algemene Voorwaarden Smartbeat.nl

De laatste revisie van dit document was op 25 mei 2015.

Door de webpagina's Smartbeat.nl te bezoeken maakt u gebruik van de diensten van Smartbeat.nl en gaat u akkoord met de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden.

Definities

Voor de hieronder benoemde algemene voorwaarden, worden de volgende termen en haar definities gebruikt.

TermDefinitie
Smartbeat.nlHet geheel van diensten en Inhoud dat onder de domeinnaam smartbeat.nl wordt aangeboden, en de mensen die in dienst of als vrijwilliger werkzaam zijn voor het platform.
ReparateurEen rechtspersoon die reparaties van smartphones en/of tablets aanbiedt, en zelfstandig van Smartbeat.nl opereert.
ProfielHet geheel aan webpagina's op Smartbeat.nl dat betrekking heeft op een enkele Reparateur, inclusief de Beoordelingen die betrekking hebben op de Reparateur.
InhoudHet geheel aan gepubliceerde informatie op Smartbeat.nl, inclusief Profielen van Reparateurs en Beoordelingen van Beoordelaars.
BeoordelingEen subjectief oordeel van een Beoordelaar dat betrekking heeft op een Reparateur. Een Beoordeling is geschreven door een natuurlijk persoon die een of meerdere diensten bij een Reparateur heeft afgenomen, en dit op aanvraag kan bewijzen.
BeoordelaarDe auteur van een Beoordeling over een Reparateur. Een Beoordelaar is een natuurlijk persoon en is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar Beoordeling.
AccountDe toegang tot het beheer van het Profiel van een Reparateur op Smartbeat.nl. Toegang tot een account wordt verschaft aan de hand van een geregistreerde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
BezoekerEen natuurlijk persoon die de webpagina's en Inhoud van Smartbeat.nl bezoekt, en daarmee akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Smartbeat.nl.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Smartbeat.nl aansprakelijk voor de Inhoud op Smartbeat.nl wanneer deze afkomstig is van een partij anders dan Smartbeat.nl. Op verzoek kan inhoud op Smartbeat.nl verwijderd of aangepast worden wanneer daar een gegronde reden toe is.

Te allen tijde wordt van een Bezoeker verwacht dat hij/zij:

Smartbeat.nl behoudt zich het recht om de toegang van een Bezoeker tot Smartbeat.nl te ontzeggen, en daarmee de Inhoud afkomstig van die Bezoeker van Smartbeat.nl te verwijderen.

Privacy

Smartbeat.nl gaat zorgvuldig om met de privacy van haar Bezoekers. De data die op Smartbeat.nl verzameld wordt, zal niet met derden gedeeld worden, met uitsluiting van de hieronder beschreven uitzonderingen.

Overmacht

Smartbeat.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Smartbeat.nl ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Overige bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Smartbeat.nl en de Bezoeker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

© 2018 Smartbeat.nl - Webhosting mogelijk gemaakt door Protagonist